Chalumeau, klarnetin gelişmemiş ilk şekliydi.17.yüzyılda Batı Avrupa’da  Chalumeau (Şalümo) adıyla orkestralarda icra edilen bu nefesli saz klarnetin atasıydı. Fransızcadan gelen bu isim nefesli sazların genel adıydı. Aynı yüzyılda Denner adlı çalgı yapım ustası Şalümo’yu geliştirerek bugünkü sisteme doğru ilk adımı atmıştır.

18.yüzyılda keşfedilen enstrümanın orkestraya dâhil edilmesi 1750 yılında olmuştur. 1800’lü yıllarda klarnetin oda orkestralarında yaygınlaşmasında Mozart’ın rolünün büyük olduğu bilinmektedir. 1800’lü yıllarda birçok orkestrada klarnet kullanılmaktaydı. Oda müziğinde klarnetin yeri, Mozart tarafından pekiştirilmiştir. Solo olarak kullanımı, 1800’lere kadar devam etmiştir.

1800-1840 yılları arası, konçerto seslendirenlerin ve mekanik gelişmelerin yapıldığı yıllardı. 1812’de Ivan Müller, Paris Konservatuar’ına yeni tasarladığı klarneti sundu. Müller’in geliştirildiği bu klarnet, 13 tuşlu olup, Denner’den bu yana yapılmış en gelişmiş klarnet idi.

1840 yılında ses sistemleri için metal tuş mekanizması flüt ve obua’da olduğu gibi klarnette de kullanılmıştır. Paris Konservatuarı Klarnet bölümü öğretim üyesi Klose Boehm Sistemini klarnete uyguladıktan sonra 1860 yılına kadar enstrüman üzerinde mekanik gelişmeler devam etti.

1900- 1925 yılları arasında klarnet artık radyo ve stüdyo kayıtlarında önemli yer tutmaya başladı. Perde sistemlerinin esas amacı akustiğin daha kaliteli elde edilmesi yönünde idi.

Şalümo ile 1600’lerde 1,5 oktav ses genişliğiyle yola çıkan klarnet Mozart’ın konçerto ve Quintetlerinde yumuşak ve koyu sesiyle klasik, caz ve pop orkestralarının vazgeçilmez nefesli sazı olarak bugün konservatuarlarda eğitim metotlarında ve müzik literatüründe yerini almıştır.

Klarinetler, beş parçanın birleşmesinden oluşur, bunlar:

 • Kafalık (Bek)
 • Fıçı (Barel)
 • Üst gövde
 • Alt gövde
 • Kalak (Pavillon da denir)

Klarinetin gövdesi silindir biçimindedir. Kalak bölümü ise obuanın kalağına oranla daha geniştir. Dikkatlice yontulup biçimlendirilen bu kamış parçası, ağızlık üzerine takılır. Çalıcının nefesi ile titreşime geçirilen kamış, boru içindeki havayı titreşime geçirerek ses elde edilmesini sağlar. Çalıcının sol eli yukarıda, sağ eli ise aşağıda olmak üzere az bir eğimle yere doğru tutulur.

Flüt ve obuada olduğu gibi, klarnetin gövdesinde de ses deliklerini açmaya ve kapatmaya yarayan metal bir mekanizma vardır. 1840 sıralarında “Boehm sistemi” flüte uygulandıktan sonra, Paris konservatuarı öğretim üyesi ve klarnetçi Klosé, bu sistemin klarnete de uygun olduğunu görmüş ve Boehm sistemi klarnete uygulanmıştır. Daha sonra farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından bu sistem geliştirilmiştir.

Klarinet türleri

çok kalabalık bir ailesi vardır.Buna benzer birçok türden oluşur..

 • Mi bemol küçük klarinet (yazılan notanın küçük üçlü ince sesini duyurur)
 • Re küçük klarinet (yazılan notanın büyük ikili ince sesi duyurur)
 • Do klarnet (yazılan notanın aynısını duyurur)
 • Si bemol klarinet (yazılan notanın büyük ikili kalın sesini duyurur)
 • La klarinet (yazılan notanın küçük üçlü kalın sesini duyurur)
 • Basset horn (Fa) (Yazılan notanın tam beşli kalın sesini duyurur)
 • Mibemol alto klarinet (yazılı notanın büyük altılı kalın sesini dyurur)
 • Si bemol bas klarinet (yazılan notanın büyük dokuzlu kalın sesini duyurur)
 • La bas klarinet (yazılı notanın 1 oktav ve küçük üçlü kalın sesini duyurur)
 • Si bemol kontrabas klarinet (yazılı sesin 2 oktav ve büyük ikili kalın sesini duyurur)

Bu çalgıların tümünün çalınışı aynıdır. Bir tanesinin iyi çalmayı öğrenen, çok kısa bir alışma devresinden sonra, herhangi bir diğerini çalabilir. Yalnızca dört tanesi sürekli orkestrada kullanılır.

 1. Mi bemol küçük klarinet
 2. Si bemol klarinet
 3. La klarinet
 4. Si bemol bas klarinet

Bu dört çalgının da dördü birden her yapıtta kullanılmaz. Genellikle besteciler iki si bemol klarinet kullanırlar. Üçlü orkestra kuruluşu ise, bunlara bir de bas klarinet eklenir. Daha büyük orkestralarda mi bemol klarinet ve bir si bemol klarinet daha eklenebilir.

La klarinet Si bemol klarinete çok yakın bir çalgıdır. La klarinetin boyu Si bemol klarinete göre biraz daha uzun, ses rengi biraz daha koyudur. Çalınışı ve ses genişliği aynıdır. Yalnız, Si bemol klarinet yazılı olan notanın büyük ikili kalınını, La klarinet ise küçük üçlü kalınını seslendirir. Besteciler bu iki klarinet türünden birini kullanırlar. Bunun en önemli nedenleri şunlardır:

 1. Daha koyu bir ses rengi isteniyorsa.
 2. Yapıtta çok diyez varsa.
 3. Klarinet partisinin en kalınından Do diyez sesinin kullanılması gerekiyorsa.

Ses Genişliği

Alto klarnet çeşidi

Klarinetin notaları sol anahtarı üzerine yazılır. Ses genişliği neredeyse 4 oktav kadardır. Bu genişlik içinde tüm diatonik ve kromatik sesler elde edilebilir. Dördüncü ek çizgideli sol notasından daha ince notaların çalınması biraz güç olduğu için bu sesler pek kullanılmaz. Eğer kullanılması isteniyorsa da küçük klarinet kullanılır. En kalın mi notasından bir sonraki oktav içerisindeki si bemol notasına kromatik olarak olarak, aşağıdan yukarıya doğru ses deliklerinin sırasıyla açılması yoluyla elde edilir. Bu Si bemolün incesindeki seslerin elde edilişi, flüt ve obuadakinden biraz farklıdır. Flüt ve obuada en kalındaki esas seslerden sonra gelen sesler, bu esas seslerin ikinci doğuşkanları (bir oktav incesi) olarak, daha incelerde ise, esas seslerin genellikle dördüncü doğuşkanları (iki oktav incesi) olarak elde edilirler. Klarinette ise (gövdesi silindir biçiminde olduğundan) elde edilen doğuşkanlar tek sayılıdır (3, 5, 7, 9). Üçüncü çizgi Si sesi klarinetin yazılı en kalın sesi olan mi sesinin dudak ve nefes ayarı, ayrıca bir yardımcı perde yardımı sonucunda çıkarbılan üçüncü doğuşkanıdır yani 1 oktav ve tam 5’li. bu Si sesinden üçüncü ek çizgi Fa’ya kadar olan sesler kromatik olarak bu yolla elde edilir. Fa’nın daha incesindeki sesler çeşitli yollardan, her klarinetçiye ve klarinet yapısına göre değişebilen yollarla elde edilir.

Klarinetin tınlama bölgeleri

Klarinetin dört farklı tınlama bölgesi vardır:

 1. Kalın ses bölgesi: En kalın ses olan Mi’den bir oktav incesi Fa diyez notasına kadar olan bölgedir. Zengin, madeni, gizemli, karanlık ve dramatik sözcükleri ile tanımlanabilir. Bu ses bölgesine “Şalümo” (Chalumeau) bölgesi de denir. “Şalümo” klarnetin atası olan eski bir çalgının adıdır.
 2. Kötü sesler: Sol notasından üç yarım perde sonraki si bemol notasına kadar olan bölgedir, klarinetin en kötü sesleridir, zayıf, soluk hem de elde edilmesi biraz daha güçtür.
 3. Orta ses bölgesi: Si notasından ikinci ek çizgi Do notasına kadar olan ve klarinetin en güzel sesleridir. Bu bölgeye “klarino” (Clarino) ses bölgesi denir. En güzle ve en etkili klarinet soloları bu ses bölgesinde yazılmıştır. Bu sesler duru, parlak, ılık ve etkileyicidir.

İnce ses bölgesi: İkinci ek çizgi Do’dan sonraki daha ince seslerdir. Gür çalındığında sert ve rahatsız edici fakat kısık sesle çalındığında ılık ve yumuşak, flüt ses rengine yakın bir tını özelliği gösterir.

Klarnetin Teknik özellikleri

Klarinet, çeviklik bakımından flüte çok yakındır. Her çeşit hızlı, parlak, gösterişli pasajlar, diziler, arpejler, grupetto ve benzeri figürler, tril ve tremololar rahatlıkla çalınabilir. Genellikle tek dil kullanırlar. Çift dil ve üç dil çok zor olduğundan, özel durumlar olmadıkça kullanılmaz. Bir ses bölgesinden başka bir ses bölgesine geniş aralıklı atlamalar, klarinete özgü kolaylıklardan biridir. Ancak hızlı tekrarlanan sesleri çalmakta oldukça sınırlıdır. Klarinetin en önemli özelliklerinden biri de, gürlük kontrölü bakımından son derece yetenekli olmasıdır. Çok kısık sesle ve çok gür sesle çalabilir.

Klarnetin Orkestradaki önemi

Klarinete orkestrada hızlı, akıcı, parlak, gösterişli pasajlardan geniş duygusal ezgilere dek her türlü görev verilir. Duru ve parlak ses rengi ile birleşen etkili kreşendo ve dekreşendo yeteneği, klarinetin “Espressivo” solo pasajlarda sık sık görevlendirilmesine neden olur. Ses rengi diğer tahta üflemelilerle iyi kaynaşır. Başka çalgılardaki temaları katlamak, gerekirse arka plandaki armonileri sağlamak ve eşlik figürlerini seslendirmek klarnetin yapabileceği en önemli görevlerdir.

Klarnet dersi

Hüsnü Şenlendirici – Beni Unutma

Kadıköy Klarnet  Dersi, Söğütlü Çeşme Klarnet  Dersi, Moda Klarnet  Dersi, Kozyatağı Klarnet Dersi, Bostancı Klarnet Dersi, Ataşehir Klarnet Dersi,Küçükyalı Klarnet Dersi,Göztepe Klarnet Dersi,Bakırköy Klarnet Dersi,Adatepe Klarnet dersi,AltınTepe Klarnet Dersi,Koşuyolu Klarnet  Dersi,Acıbadem Klarnet Dersi,Bağlarbaşı Klarnet Dersi,Ümraniye Klarnet Dersi,Doğancılar Klarnet  Dersi,Fenerbahçe Klarnet Kursu,Fenerbahçe Klarnet Dersi,Şenesevler Klarnet  Dersi.Başıbüyük Klarnet dersi,fındıklı Klarnet Dersi,Aydınlı mahallaesi Klarnet Dersi,mesken Klarnet dersi,ulus Klarnet dersi,Etiler Klarnet dersi,çağlayan Klarnet Dersi,Beyoğlu Klarnet Dersi,Karköy Klarnet Dersi,Erdek Klarnet kursu,Erenköy Klarnet dersi,içerenköy Klarnet dersi,şerifali Klarnet dersi,Cevizlibağ Klarnet Dersi,Taksim Klarnet dersi,Çanakkale Klarnet Dersi,Gelibolu Klarnet Dersi,Çatalca Klarnet Ustası,Serkan Çağrı,Klarnet Solisti,Klarnet Okulu,Klarnet çalan,Mecidiyeköy Klarnet Kursu,Çağlayan Klarnet Kursu,Ertuğrulgazi Klarnet Kursu,Bahçelievler Klarnet Kursu,Bakırköy Klarnet Kursu,

İstanbul Klarnet Dersi

İstanbul Güzel Sanatlar

http://www.istanbulguzelsanatlar.com

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Özel İstanbul Güzel Sanatlar Adres: Söğütlü Çeşme Caddesi Yavuztürk Sokak No:40 Kadıköy / İstanbul

Telefon: 0216 414 40 90

Gsm: 0533 619 44 30

E-posta: igs@istanbulguzelsanatlar.com

—————————————————————————————————-

Mühürdar Müzik Merkezi

Mühürdar Cd. Akmar Apt. 70/7 Kat: 2 (Akmar Pasajı üstü) Kadıköy / İstanbul

Telefon: 0216 349 55 70

E-posta: info@muhurdarmuzik.com

www.muhurdarmuzik.com

Maltepe Halk Eğitim Merkezi

ADRES: Yalı Mah. 1. İlkokul Sok. No:2 Maltepe

TEL:(0216) 383 69 79-383 44 18

GSM:0505 557 15 65

—————————————————————————————————–

Taksim Sanat Merkezi

http://www.taksimsanat.com/contact.html

istiklal caddesi Galatasaray iş hanı no:120 kat:2 Beyoğlu Taksim not:Yapı kredi bankası karşısı Milli Piyango üstündeyiz

Tel: 0212 251 07 14

Tel: 0212 244 47 17

E-mail Adreslerimiz:

taksimsanat@gmail.com

taksimsanat@hotmail.com

—————————————————————————————————–

Play İstanbul Müzik Eğitim ve Danısmanlığı

Adres: Cafer ağa Mah. Kadıköy – İSTANBUL

Telefon : (0 533) 579 39 30

Web: http://www.playistanbul.com/index.html

Mim Sanat Merkezi

Adres: Moda Cd. No:60, Kat:2-3, Kadıköy – İstanbul

Tel: 0216 449 20 45

Faks: 0216 449 20 46

E-posta: mimsanat@mimsanat.org

Web: www.mimsanat.org

Mavi Nota Müzik Kulübü

Telefon: 0212 570 11 83

GSM: 0542 311 94 95

Adres: Ebuziya Caddesi. Mustafa Bey İş Hanı. No : 8 Kat 3 Daire 11 Bakırköy, İstanbul

Klarnet dersi

Kaynakça
• Cem Öcek Elektro gitar İstanbul: Pan Yayıncılık, 1997 ISBN 975–7652–51–2
• http://www.turkiye-forum.org/elektro-gitar-nedir-t3214.html

• http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektro_gitarhttp://tr.wikipedia.org/wiki/Elektro gitar

http://www.guitarfactory.net/Folk/Lap_Steels.htm

http://onlineElektro gitar dersi.blogcu.com/ hangi marka-Elektro gitar -almalıyım/4393623

http://www.turkcebilgi.com/klarnet/ansiklopedi#ansiklopedi

http://tr.wikipedia.org/wiki/Klarnet